Ecos de Carles Buïgas, (green-blue)   Museu de L’Hospitalet, L’Harmonia. Espai d’Art

September 17 until November 1

Tom Carr - Gaietà Mestieri - Anna Llimós Vidal - Sonia Michalopoulou

#EcosDeCarlesBuigas with #TCteamwork in #L’Hospitalet #carrerdelxipreret#MuseuDeLHospitalet #L’Harmonia #espaid’art #thursday 19:30 #september 17 #culturaitinerant #departamentdeculturadelaGeneralitatdecatalunya

El carrer del Xipreret com a càpsula de temps, un espai acotat, un volum d’aire delimitat entre dues places, en el qual es posen de relleu les capes històriques que conformen la ciutat de L’Hospitalet.

Canviem el color de la llum creant una certa noció de congelació, un espai subconscient que al caminar-lo afavoreixi noves lectures.

Baixem la intensitat lumínica com una manera subtil de subratllar la seva essència.

The street of Xipreret as a time capsule, as a limited space, a volume of air framed between two plazas, underlines the historic layers which make the city of L’Hospitalet.

We changed the color of light creating a certain notion of frozen, a subconscious space that when walked along stimulates new readings.

We lowered the intensity of the light in a subtle way to underline its essence.

installed

preparation